Begeleiding is concreet, efficiënt en voor een vaste prijs! Goed te combineren met de normen 3834, ISO9001, ISO14001, VCA en/of arboregelgeving.

Alle stalen- en aluminium dragende constructiedelen moeten zijn voorzien van een CE-markering. Om dit te mogen verstrekken dient het bedrijf gecertificeerd te zijn volgens de NEN-EN 1090-1 norm.

Rendeuro is gespecialiseerd in het begeleiden van certificeringstrajecten op basis van kwaliteit-, veiligheid- en milieu normen. Wij kunnen u adviseren en begeleiden in het traject naar certificering van de NEN-EN 1090-1 zodat u voldoet aan de wetgeving. Het eerste kennismakende en informatieve gesprek is geheel vrijblijvend! Wij hebben en standaard Factury Production Controle (FPC) en stellen deze specifiek voor uw situatie op. Wij zorgen er samen met u voor dat de juiste zaken goed en op een voor u meest efficiënte manier geregeld worden.

Concreet houdt certificatie naar de NEN-EN 1090-1 het volgende in:

  • FPC invoeren (kwaliteitscontroles uitvoeren) www.rendeuro.nl
  • Las-coördinator opleiden (vanaf EXC klasse 2), lassers en las methodes kwalificeren
  • Lasapparaten kalibreren bij uw leverancier
  • Certificatie door een certificerende instelling, bijvoorbeeld www.tuv.nl of www.skgikob.nl

Welke producten vallen onder de NEN-EN 1090-1 certificering?
NEN-EN 1090-1 geeft de eisen aan voor de CE-markering van stalen en aluminium dragende
constructiedelen met verwijzingen voor de uitvoering naar NEN-EN 1090-2 en NEN-EN 1090-3. Het geld voor producenten die bewerkingen uitvoeren op basisproducten en is van toepassing op alle producten die in de hoofdberekening worden meegenomen als lastdragend.

De definitie van een dragend constructiedeel luidt volgens de NEN-EN 1090-1 als volgt:
“onderdelen om te worden toegepast als belastingdragende delen van werken, ontworpen om mechanische weerstand en stabiliteit en/of brandwerendheid te verzorgen, met inbegrip van aspecten van duurzaamheid en bruikbaarheid, die direct zoals geleverd kunnen worden gebruikt of in een bouwwerk kunnen worden opgenomen.”

Wat als wij in aanmerking komen en per 1 juli 2014 niet gecertificeerd zijn?
Het niet, of (bewust) foutief afgeven van de CE-markering is een economisch delict. Dit kan resulteren in een gevangenisstraf of een forse geldboete. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet daar in Nederland op toe. Zie onderstaande link voor meer informatie. Meer informatie

Zowel geschikt voor grote als kleine bedrijven!

“Wij van Rendeuro hebben de werkwijze om bedrijven zo volledig, maar efficiënt mogelijk te begeleiden naar een certificering. Hierdoor zijn wij ook voor de kleine ondernemer de juiste partij! Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.”