Rendeuro maakt gebruik van een subsidie verstrekt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO). Deze subsidie maakt het mede mogelijk dat wij software ontwikkelen die onze klanten gaat helpen om het certificeringsproces rondom Veiligheid, Gezondheid en Milieu te vereenvoudigen. Formulieren zoals werkplekinspecties en afkeurrapporten kunnen rechtstreeks met de app ingevuld worden, zodat papier verleden tijd is. Groot bijkomend voordeel is dat alle noodzakelijk documentatie centraal opgeslagen wordt en altijd centraal beschikbaar is (bijvoorbeeld bij een audit).

Tevens kan de klant analyses uitvoeren op reeds ingevulde formulieren, waardoor optimalisatie in het werkproces mogelijk wordt.