Ieder bedrijf met personeel in Nederland dient een RI&E te hebben (RI&E is de afkorting voor risico-inventarisatie en -evaluatie). Dit is een verplichting die voortvloeit uit de Arbowet. In deze RI&E worden alle risico’s van het bedrijf in kaart gebracht en worden acties geformuleerd om deze risico’s weg te nemen of om deze zoveel mogelijk te beperken. Als u geen RI&E heeft, riskeert u een boete van €1800,-. Deze boete kan de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) u opleggen. De Inspectie SZW neemt steekproefsgewijs controles bij bedrijven en is betrokken bij het onderzoek naar aanleiding van ongevallen. Naast de verplichting uit de Arbowet is het voor VCA-gecertificeerde bedrijven ook verplicht om een functiegerichte RI&E uit te voeren.

In sommige gevallen heeft uw eigen brancheorganisatie al een RI&E model ontwikkeld, deze zijn te vinden op www.rie.nl. Het blijft lastig een goede RI&E te maken. Wij kunnen u hierbij begeleiden, ook wanneer er geen model voor handen is van uw brancheorganisatie of wanneer u niet bij een branche bent aangesloten. Naast het begeleiden bij de uitvoering van de RI&E, helpen wij u ook bij acties die hieruit voortkomen.

De RI&E is de basis van een veiligheids- of Arbo-systeem.

“Interesse? Neem dan gerust contact met ons op.”